Bạch Mã Hoàng Tử

September 17, 2017

Tên khác:  Cây Bạch Mã Hoàng tử hay cây Bạch Mã.
Tên khoa học:  Aglaonema hybrid
Họ thực vật:  Araceae (Ráy).
Xuất Xứ:  Châu Á nhiệt đới.

Đặc điểm hình thái và sinh lý cây:

– Cây Bạch Mã Hoàng tử có chiều cao trung bình, cây mọc thành bụi, thân cây vươn thẳng.
– Bạch Mã có sống lá màu trắng trong, lá màu xanh nhạt có đốm .
– Cây có thể cao từ 40-80cm, tán rộng từ 30-35 cm.
– Cây Bạch Mã có tốc độ sinh trưởng nhanh.
– Phù hợp với: cây chịu bóng bán phần hoặc hoàn toàn, thích hợp làm cây nội thất. Nhân giống dễ dàng từ tách bụi. Nhu cầu nước trung bình, ưa khí hậu mát, ẩm.

Cách chăm sóc cây:

– Ánh sáng: Bạch Mã sống trong bóng râm hoặc bán bóng râm.
– Nhiệt độ: thích hợp ở nhiệt độ phòng bình thường 18-24°C, không thể sống khi nhiệt độ thấp hơn 13°C.
– Nước: tưới nước cho cây thường xuyên, luôn giữ cho đất ẩm ướt nhưng không được ngập úng.
– Đất: cây Bạch Mã hầu như thích hợp với tất cả các loại đất trồng, cần bón phân 1 tháng/lần. Có thể trồng trong nước hay các dung dịch dinh dưỡng.