InterContinental NhaTrang

InterContinental NhaTrang

Tường cây tại  InterContinental NhaTrang Mảng tường cây cao 17m, diện tích 420m do Nhà Xanh lên ý tưởng và thực hiện trong 45 du