Nhà Máy First Solar tại KCN Đông Nam, Củ chi, TP.HCM

Nhà Máy First Solar

Nhà xanh thực hiện thiết kế, thi công cảnh quan cho nhà máy First Solar với 4,6ha diện tích cảnh quan.

 

Dịch vụ bảo dưỡng cảnh quan nhà máy
Bảo dưỡng cảnh quan nhà máy của Tập Đoàn First Solar Vietnam

 

Chăm sóc cảnh quan tại Tập Đoàn First Solar Vietnam

 

bảo dưỡng cảnh quan nhà máy tại Tập Đoàn First Solar Vietnam
Chăm sóc cảnh quan tại Tập Đoàn First Solar Vietnam

 

bảo dưỡng cảnh quan nhà máy tại Tập Đoàn First Solar Vietnam
Kéo đường ống tưới tại Tập Đoàn First Solar Vietnam

 

Công nhân Nhà Xanh lắp đặt hệ thống tưới cho First Solar Vietnam

 

 

Chăm sóc cảnh quan tại Tập Đoàn First Solar Vietnam

Bảo dưỡng cảnh quan nhà máy của Tập Đoàn First Solar Vietnam

 

 

Chăm sóc cảnh quan tại Tập Đoàn First Solar Vietnam
Chăm sóc cảnh quan tại Tập Đoàn First Solar Vietnam

 

 

Chăm sóc cảnh quan tại Tập Đoàn First Solar Vietnam

 

bảo dưỡng cảnh quan nhà máy tại Tập Đoàn First Solar Vietnam
Chăm sóc cảnh quan tại Tập Đoàn First Solar Vietnam

 

Chăm sóc cảnh quan tại Tập Đoàn First Solar Vietnam

 

bảo dưỡng cảnh quan nhà máy tại Tập Đoàn First Solar Vietnam
Chăm sóc cảnh quan tại Tập Đoàn First Solar Vietnam

 

Cảnh quan nhà xanh

Nhà Xanh – Kiến tạo không gian xanh

Xem thêm: Dịch vụ bảo dưỡng cảnh quan nhà máy – miễn phí thi công hệ thống tưới tự động