Bộ Công an bắt thêm giám đốc trong vụ nâng khống giá cây xanh

Bộ Công an bắt thêm giám đốc trong vụ nâng khống giá cây xanh