Show thời trang của IVY MODA

Show IVY Moda tại Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội diễn ra ngày 7/4/2018