Le Jadin Spring Summer 2013

SỰ KIỆN THỜI TRANG LE JADIN SPRING SUMMER 2013 

Nhà Xanh hỗ trợ thiết kế và trang trí cảnh quan sân khấu cho Buổi trình diễn thời trang cùng bộ sưu tập của Nhà Thiết Kế Đỗ Mạnh Cường

Le Jadin Spring.Summer 2013

Le Jadin Spring

Le Jadin Spring Đỗ Mạnh Cường

Le Jadin Spring Đỗ Mạnh Cường

Le Jadin Spring Đỗ Mạnh Cường

Le Jadin Spring Đỗ Mạnh Cường

Le Jadin Spring Đỗ Mạnh Cường