Love fall winter fashion show 2015

Love fall winter fashion show 2015

Love fall winter fashion show 2015

SỰ KIỆN THỜI TRANG LOVE FALL WINTER FASHION SHOW 2015 

Nhà Xanh hỗ trợ thiết kế và trang trí sân khấu cho Buổi trình diễn thời trang cùng bộ sưu tập Tình yêu mùa đông của Nhà Thiết Kế Đỗ Mạnh Cường

Love fall winter fashion 2015