Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viglacera

Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viglacera

TRANG TRÍ CHO LỄ KỈ NIỆM 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIGLACERA

Nhà Xanh hỗ trợ thiết kế và trang trí cảnh quan, sân khấu cho Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viglacera

Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viglacera

Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viglacera

Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viglacera

Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viglacera