Khu nghỉ dưỡng gia đình – Nhà rường Nam bộ

Khu nghỉ dưỡng gia đình – Nhà rường Nam bộ

Khu nghỉ dưỡng gia đình – Nhà rường Nam bộ

Khu nghỉ dưỡng gia đình – Nhà rường Nam bộ

PA nghỉ dưỡng gia đình: Nhà rường Nam bộ

Chủ đầu tư: Mr. Trung – Củ chi, Tp.HCM

Diện tích 5000 m2 Hạng mục:

– Nhà rường, chòi lục giác,…

– Vườn cây ăn trái, vườn rau hữu cơ

– Hệ thống chăm sóc và chiếu sáng tự động.