Khu nghỉ dưỡng gia đình – Nhà rường Nam bộ

kien truc xanh

Khu nghỉ dưỡng gia đình – Nhà rường Nam bộ

PA nghỉ dưỡng gia đình: Nhà rường Nam bộ

Chủ đầu tư: Mr. Trung – Củ chi, Tp.HCM

Diện tích 5000 m2 Hạng mục:

– Nhà rường, chòi lục giác,…

– Vườn cây ăn trái, vườn rau hữu cơ

– Hệ thống chăm sóc và chiếu sáng tự động.

kien truc xanh

nha ruong nam bo

nha ruong nam bo

nha ruong nam bo

nha ruong nam bo

nha ruong nam bo

nha ruong nam bo

nha ruong nam bo

nha ruong nam bo

nha ruong nam bo

Cảnh Quan Nhà Xanh

Các Dịch Vụ Tại Nhà Xanh