Sân tập Golf KCN đồng an 2, Bình dương

Sân tập Golf KCN đồng an 2, Bình dương

Sân tập Golf KCN đồng an 2, Bình dương

Nhà xanh thực hiện thiết kế, thi công cho dự án sân tập Golf KCN Đồng An 2, Bình Dương

Quá trình thi công sân tập Golf KCN đồng an 2, Bình dương
Toàn cảnh sân tập Golf KCN đồng an 2, Bình dương
Quá trình hoàn thiện sân tập Golf KCN đồng an 2, Bình dương

Hình ảnh thi công do Nhà Xanh thực hiện

Cảnh quan nhà xanh

Nhà Xanh – Kiến tạo không gian xanh

☎️ 𝐇𝐎𝐓𝐋𝐈𝐍𝐄: (𝟎𝟐𝟖) 𝟑𝟓𝟏𝟐 𝟗𝟒𝟎𝟓 – 𝟎𝟗𝟕𝟗 𝟐𝟑𝟑 𝟐𝟑𝟑
🏡 Địa chỉ: Tầng 20 Sunrise City View, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
ℹ️ Website: https://canhquannhaxanh.com