Sân tập Golf KCN đồng an 2, Bình dương

Nhà xanh thực hiện thiết kế, thi công cho dự án sân tập Golf KCN Đồng An 2, Bình Dương

 

Quá trình thi công sân tập Golf KCN đồng an 2, Bình dương

 

 

Quá trình thi công sân tập Golf KCN đồng an 2, Bình dương

 

 

Quá trình hoàn thiện sân tập Golf KCN đồng an 2, Bình dương

 

 

Toàn cảnh sân tập Golf KCN đồng an 2, Bình dương

Hình ảnh thi công do Nhà Xanh thực hiện

 

San golf dong an

 

San golf dong an

San golf dong an

San golf dong an

San golf dong an

San golf dong an

San golf dong an

San golf dong an

San golf dong an

Cảnh quan nhà xanh

Nhà Xanh – Kiến tạo không gian xanh