Lễ ra mắt tập đoàn Nam Cường – Marriot HN

Lễ ra mắt tập đoàn Nam Cường - Marriot HN

TRANG TRÍ CHO LỄ RA MẮT TẬP ĐOÀN NAM CƯỜNG – MARRIOT HÀ NỘI

Nhà Xanh hỗ trợ thiết kế và trang trí cảnh quan, sân khấu cho Lễ ra mắt tập đoàn Nam Cường – Marriot Hà Nội. Lấy đề tài thực phẩm rau sạch – an toàn nên chúng tôi cùng đội ngũ thi công sáng tạo nên tường rau  để tạo không khí gần gũi cho khách mời.

Lễ ra mắt tập đoàn Nam Cường - Marriot HN

Lễ ra mắt tập đoàn Nam Cường - Marriot HN

Lễ ra mắt tập đoàn Nam Cường - Marriot HN

Lễ ra mắt tập đoàn Nam Cường - Marriot HN

Lễ ra mắt tập đoàn Nam Cường - Marriot HN

Lễ ra mắt tập đoàn Nam Cường - Marriot HN