Hội nghị khách hàng Hermes 2013

Hội nghị khách hàng Hermes 2013

Hội nghị khách hàng Hermes 2013

TRANG TRÍ HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG HERMES 2013

Nhà Xanh hỗ trợ thiết kế và trang trí cảnh quan, sân khấu cho buổi Hội nghị khách hàng Hermes 2013

Hemes 2013