Lọc sỏi – Thiết bị lọc nước

loc soi
September 13, 2021

Lọc sỏi

Tính năng sản phẩm

  • Được sử dụng làm lọc chính cho nước từ các hồ chứa, đập, kênh mương mở, sông, nước thải và các loại nước bị ô nhiễm.
  • Hệ thống lọc sỏi bao gồm bộ lọc đơn vị hoặc nhiều bộ lọc , theo nước đầu ra và các yêu cầu lọc.

Đặc điểm kỹ thuật máy lọc sỏiloc soi

Cảnh Quan Nhà Xanh

Nhà Xanh – Kiến Tạo Không Gian Xanh

Sản phẩm khác: