Người tị nạn phủ xanh vùng bán sa mạc ở Camaroon

phu xanh vung ban sa mac o Camaroon
September 25, 2021

Người tị nạn phủ xanh vùng bán sa mạc ở Camaroon

Phủ xanh vùng bán sa mạc ở Camaroon

Sau 4 năm phát động chiến dịch chống sa mạc hóa, người tị nạn Minawao đã trồng 360.000 cây xanh bao phủ vùng đất khô cằn rộng hơn 100 ha.

Cảnh Quan Nhà Xanh

Nhà Xanh – Kiến Tạo Không Gian Xanh

Các Dịch Vụ Tại Nhà Xanh