Sự kiện Flamingo Cát Bà

Sự kiện Flamingo Cát Bà

Sự kiện Flamingo Cát Bà

SỰ KIỆN LỄ RA MẮT DỰ ÁN FLAMINGO CÁT BÀ  – HẢI PHÒNG

Trong sự kiện này Nhà Xanh tiến hành lấy chủ đề cây xanh tự nhiên làm chủ đạo để gắn kết với dự án Flamingo Cát Bà.

Flamingo